Kancelaria świadczy stałą i kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, klientów korporacyjnych, stowarzyszeń oraz na rzecz klientów indywidualnych i instytucji.

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w tym zakresie oraz wypracowane standardy działania pozwalają na świadczenie najwyższej jakości usług kompleksowego doradztwa prawnego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wymagań związanych ze specyfiką działalności każdego Klienta.

Kancelaria świadczy obsługę prawną dla osób fizycznych oraz osób prawnych w sprawach z zakresu:

 • Prawa podatkowego;
 • Prawa cywilnego;
 • Prawa karnego;
 • Prawa gospodarczego;
 • Prawa pracy;
 • Prawa spółek;
 • Inwestycji budowlanych;
 • Prawa konkurencji;
 • Prawo mediów;
 • Prawo własności przemysłowej;
 • Prawo autorskie i pokrewne;
 • Ochrona dóbr osobistych;

W ramach usług świadczenia stałej obsługi prawnej Kancelaria:

 • doradza w zakresie prawa;
 • wykonuje zastępstwo procesowe Klientów przed sądami oraz organami administracji;
 • przygotowuje i opiniuje projekty umów i wszelkich dokumentów związanych z bieżącą działalnością Klientów;
 • opracowuje regulaminy wewnątrzzakładowe, doradza przy ich wdrażaniu i stosowaniu;
 • bierze czynny udział w przygotowywaniu transakcji związanych z przekształceniami formy prawnej Klientów, zmianami struktury właścicielskiej oraz przejęciami innych podmiotów, wykonując w szczególności czynności związane z audytem prawnym oraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji;
 • prowadzi obsługę biura zarządu spółek kapitałowych oraz przygotowuje dokumenty związane z rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • bierze udział w posiedzeniach organów spółek kapitałowych, jak również w negocjacjach warunków kontraktów lub strategicznych dla Klienta przedsięwzięć gospodarczych;

Skutecznie

zwalczamy urzędniczą indolencję.

Osiągamy ponad 90% wygranych spraw przed sądami administracyjnymi.

Sprawnie

przeprowadzimy przekształcenia Twojego przedsiębiorstwa.

Mamy w tej dziedzinie znaczne doświadczenie.

Szybko

zabezpieczymy prawnie Twój majątek.

O ile oczywiście i Ty zgłosisz się do nas odpowiednio wcześnie.